Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku jest podmiotem leczniczym realizującym, w ramach zawartych umów z Narodowym Fundusem Zdrowia, świadczenia opieki zdrowotnej w następujących rodzajach:

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ), w zakresie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ, pielęgniarkę szkolną
 • leczenie stomatologiczne (STM), w zakresie ogólnostomatologicznym
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), w zakresie położnictwa i ginekologii
W ramach SPZOZ w Jedlińsku działa Poradnia Rehabilitacji, oferująca szeroki zakres zabiegów z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii. Posiadamy nowoczesną aparaturę zabiegową, salę gimnastyczną oraz przestronne, nowocześnie wyposażone gabinety. Oferujemy kompleksową rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną oraz pourazową.
Telefon do Poradni Rehabilitacji: 516 722 433.
Od października 2017 roku udzielamy w ramach umowy z NFZ świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
Wykonujemy następujące zabiegi rehabilitacyjne:

FIZYKOTERAPIA:

 • prądy Nemecka
 • prądy Tensa
 • prądy Kotza
 • prądy Trauberta
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • magnetoterapia
 • diatermia krótkofalowa (DKF)
 • wirówka kończyn dolnych i górnych
 • naświetlania lampą Sollux
 • laseroterapia (laser punktowy, skaner)
 • ultradźwięki, fonoforeza
 • krioterapia (miejscowa)

KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia czynne z oporem
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, ud, grzbietu, pośladków

MASAŻ:

 • klasyczny
 • wibracyjny (aquavibron)

Ośrodek Zdrowia Filia we Wsoli

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • leczenie stomatologiczne

Ośrodek Zdrowia Filia w Bierwcach 

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • leczenie stomatologiczne