Porady psychoterapeutyczne

Agata Biedrzycka-Sarnowicz

Jeżeli nie radzisz sobie ze swoimi problemami – zgłoś się do Przychodni Zdrowia w Jedlińsku. Zapraszamy osoby chętne do zgłaszania się na spotkania z terapeutą w ramach prywatnego gabinetu w Przychodni Zdrowia w Jedlińsku.

Możemy Państwu zaproponować:

Psychoterapię indywidualną

  • psychoterapię behawioralno-poznawczą dla osób przeżywających kryzysy życiowe związane ze stanem zdrowia (np. walka z ciężką chorobą) bądź trudnościami życiowymi,
  • psychoterapię uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin (uzależnienia od substancji psychoaktywnych: nikotyna, alkohol, narkotyki itp. oraz behawioralne: Internet, zakupoholizm, hazard itp).

Psychoterapię grupową

  • grupy terapeutyczne (np. terapia zaburzeń afektywnych, terapia uzależnień itp.),
  • grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
  • warsztaty 12 Kroków Ku Pełni Życia dla osób, które utraciły sens życia lub pozostają w długotrwałym kryzysie,
  • warsztaty profilaktyki i wsparcia społecznego (np. warsztaty umiejętności wychowawczych itp.).

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, trenerów.

Serdecznie zapraszamy

Dodaj komentarz