e-Skierowania

Informujemy Państwa, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 711) od 8 stycznia 2021 roku skierowania będą wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Informujemy jednocześnie o możliwości otrzymania e-skierowania w postaci wydruku informacyjnego, na którym wymagany jest podpis lekarza, aby zrealizować je w każdej placówce w Polsce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pl lub telefoniczny pod numerem:  19 457.

Poniżej prezentujemy plakat informacyjny na temat realizacji e-skierowań.