Obowiązkowe maseczki w szpitalach, przychodniach, aptekach i innych podmiotach leczniczych do końca kwietnia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 598) do 30 kwietnia 2023 r. przedłużono obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach, aptekach i innych podmiotach leczniczych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2023 r.

[źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000598/O/D20230598.pdf]