Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30 września 2022 r. – maseczki w podmiotach leczniczych i aptekach

W dniu 31 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000181701.pdf).

Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30 września 2022 r. – uległ zmianie zapis § 7 niniejszego rozporządzenia otrzymując brzmienie: do dnia 30 września 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.