Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

Do naszego zespołu w Poradni Psychologicznej dla dzieci w Jedlińsku, działającej w ramach Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, dołączyła Pani Marta Malinowska – psycholog z doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przypominamy że dzieci oraz osoby z ich najbliższego otoczenia mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby umówić się na wizytę pacjenci nie potrzebują skierowania, należy jedynie ustalić termin wizyty drogą telefoniczną.

Pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży powinna być udzielana w sytuacji m.in:

  • obniżenia wyników w nauce,
  • problemów wychowawczych związanych z zaburzeniami zachowania i emocji (w tym na przykład zachowania opozycyjno- buntownicze), agresja, rozdrażnienie,
  • zaburzeń funkcjonowania społecznego,
  • zaburzeń fizjologicznych- zaburzenia odżywiania,
  • zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem charakteryzujących się występowaniem lęków, nawracających uporczywych myśli lub czynności przymusowych,
  • smutku, przygnębienia, płaczliwości dziecka,
  • poczucia odosobnienia spowodowanego pandemią

Adres: SPZOZ w Jedlińsku, ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk

Rejestracja wizyt z psychologiem: tel. 48 345-71-50