Informacja o miejscach wykonywania badań RTG i USG

Badania RTG

  • 1905 Roku s.c. Poradnie Specjalistyczne NSZOZ, tel. 48 360 20 16
  • NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA, tel. 510 098 225
  • Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana, tel. 48 361 51 00
  • Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom, tel. 48 377 90 20

Badania USG

  • Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku, tel. 48 312 11 86
  • 1905 Roku s.c. Poradnie Specjalistyczne NSZOZ, tel. 48 360 16 60
  • NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA, tel. 510 098 225